Έκπτωση 10%

Thomas Latinus / Thomas Graecus

Ο Θωμάς Ακυινάτης και η πρόσληψή του στο Βυζάντιο

Παλιά τιμή: 25.00
22.50
Κερδίζετε: 2.50 (10%)
Επιμελητής :
  • Γιάννης Α. Δημητρακόπουλος
  • Χαράλαμπος Δενδρινός
ISBN :
978-960-8053-79-3
Χρονολογία έκδοσης:
2022
Αριθμός Σελίδων:
560
0159
Σε Απόθεμα
+

Πρακτικά του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΚΠΙΣΝ),

Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2017

 

Επιμέλεια: Γιάννης Α. Δημητρακόπουλος, Χαράλαμπος Δενδρινός

Ἡ τεράστια ἐπίδραση πού ἄσκησε ὁ Θωμάς Ἀκυινάτης στήν εὐρωπαϊκή σκέψη  δέν χρειάζεται ἐπιχειρήματα καί τεκμήρια. Ἐκεῖνο ὅμως πού ἀσφαλῶς χρειάζεται νά τεκμηριωθεῖ εἶναι ἡ ἐπίδραση πού ἄσκησε στή βυζαντινή σκέψη, ἡ ὁποία  ὑπῆρξε  ἐκτεταμένη καί οὐσιαστική, ἀντίθετα ἀπό ὅ,τι συνήθως νομίζεται. Τήν τεκμηρίωση αὐτή ἐπιχειρεῖ τό ἐρευνητικό πρόγραμμα «Thomas de Aquino Byzantinus» (Πανεπιστήμιο Πατρῶν / Κολλέγιο Royal Holloway τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου), πού ἔχει ὡς ἀντικείμενό του τήν ἄρτια ἐπιστημονική ἔκδοση καί τή συστηματική μελέτη τῶν βυζαντινῶν μεταφράσεων δεκαέξι τουλάχιστον πραγματειῶν του, καθώς  καί τήν πρόσληψη γενικότερα τοῦ ἔργου του ἀπό  σπουδαίους Βυζαντινούς λογίους καί θεολόγους (φιλοθωμικούς καί ἀντιθωμικούς, πλατωνίζοντες καί ἀριστοτελίζοντες, φιλοπαλαμικούς καί ἀντιπαλαμικούς). Ἡ μελέτη τοῦ συνόλου τῆς γραμματείας αὐτῆς θά ὁδηγήσει στήν ἐπανεκτίμηση τῆς πνευματικῆς ἱστορίας  τοῦ ὕστερου Βυζαντίου, ἀλλά, ἐλπίζουμε, καί σέ ἀναθεώρηση τῆς στάσης σημερινῶν Ὀρθοδόξων θεολόγων, οἱ ὁποῖοι συχνά ἀπορρίπτουν συλλήβδην τόν Ἀκυινάτη, ἀντίθετα ἀπό τούς Βυζαντινούς προγόνους τους, πού τόν μετέφραζαν καί τόν συζητοῦσαν.

Οι συγγραφείς του τόμου: Παναγιώτης Χ. Αθανασόπουλος, Χαράλαμπος Δενδρινός, Γιάννης Α. Δημητρακόπουλος, Μιχαήλ Κωνσταντίνου-Ρίζος, Ειρήνη Μπαλκογιαννοπούλου, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Βασίλης Πασιουρτίδης, Γεώργιος Στείρης, Δημήτριος Κ. Χατζημιχαήλ, Marie-Helene Blanchet, Christiaan W. Kappes, Αδ. Μαρία-Παναγιώτα Miola, Marcus Plested, Mercedes Rubio, Christopher Wright. 

Διαβάστε εδώ το κείμενο του Νίκου Μπακουνάκη για το βιβλίο (Lifo, 29.09.2022).

Δείτε εδώ, εδώ, εδώ κι εδώ το κείμενο του Γιώργου Ζωγραφίδη (περ. Σύναξη, τχ. 166/Απρίλιος-Ιούνιος 2023).

Επιμελητής :
  • Γιάννης Α. Δημητρακόπουλος
  • Χαράλαμπος Δενδρινός
ISBN :
978-960-8053-79-3
Χρονολογία έκδοσης:
2022
Αριθμός Σελίδων:
560