Έκπτωση 20%
Σάββας Αγουρίδης

Υπόμνημα στις Επιστολές Α', Β' και Γ' του Αποστόλου Ιωάννη

Παλιά τιμή: 15.00
12.00
Κερδίζετε: 3.00 (20%)
ISBN :
978-960-8053-46-5
Χρονολογία έκδοσης:
2015
Αριθμός Σελίδων:
464
0059
Σε Απόθεμα
+

Ὁ χριστιανισμός δέν εἶναι ἐκστατική γνώση τοῦ Θεοῦ οὔτε κάποιο μυστικοθεωρητικό σύστημα πού ἐξηγεῖ τά αἰνίγματα τῆς ζωῆς, ἀλλά συμμόρφωση πρός τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Κατεξοχήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί καθοριστικό στοιχεῖο τῆς χριστιανικῆς ὑπόστασης εἶναι ἡ πρός ἀλλήλους ἀγάπη. Ἡ ζωή ἐν τῷ Ἀναστάντι, ἡ μετάβαση ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν εἶναι τρόπος ὕπαρξης πού ἐκφράζεται μέ τήν ἀγάπη πρός τούς ἄλλους. Ἡ ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς εἶναι ἡ ἀληθής θέα τοῦ Θεοῦ: Ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Ἡ ἀποστολή τοῦ Υἱοῦ στόν κόσμο ὡς ἱλασμοῦ γιά τίς ἁμαρτίες μας, ἡ ἀποστολή του ὡς σωτήρα τοῦ κόσμου ἀποτελεῖ τήν προϋπόθεση καί τό θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς ὑπόστασης μέσα στόν κόσμο, ἡ ὁποία συνίσταται στήν ἔκφραση τῆς ἀγάπης αὐτῆς τοῦ Θεοῦ πρός ἐμᾶς καί ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τή μεριά μας μέ τήν ἀπεμπόληση τοῦ φόβου, τήν παρρησία καί τήν ἀγάπη πρός τούς συνανθρώπους: ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς.  

ISBN :
978-960-8053-46-5
Χρονολογία έκδοσης:
2015
Αριθμός Σελίδων:
464