Ιούνιος 1971 - Τόμος 1ος, Τεύχος 1ον

Δεκέμβριος 1971 - Τόμος 1ος, Τεύχος 2ον

Ιούνιος 1972 - Τόμος 1ος, Τεύχος 3ον

Δεκέμβριος 1972 - Τόμος 1ος, Τεύχος 4ον

Ιούνιος 1973 - Τόμος 2ος, Τεύχος 5ον

Δεκέμβριος 1973 - Τόμος 2ος, Τεύχος 6ον

Ιούνιος 1974 - Τόμος 2ος, Τεύχος 7ον

Δεκέμβριος 1974 - Τόμος 2ος, Τεύχος 8ον

Δεκέμβριος 1975 - Τόμος 3ος, Τεύχος 10ον

Ιούνιος 1976 - Τόμος 4ος, Τεύχος 1ον

Δεκέμβριος 1976 - Τόμος 4ος, Τεύχος 2ον

Ιούνιος 1977 - Τόμος 5ος, Τεύχος 1ο

Δεκέμβριος 1977-Ιούνιος 1978 - Τόμος 5ος, Τεύχη 2ο-3ο

Ιαν.-Δεκ. 1979 (Έτος 8ο) - Τόμος 1ος (Νέα Σειρά), Τεύχος 1ο

Ιαν.-Ιούν. 1980 (Έτος 9ο) - Τόμος 1ος (Νέα Σειρά), Τεύχος 1ο

Ιούλ.-Δεκ. 1980 (Έτος 9) - Τόμος 1ος (Νέα Σειρά), Τεύχος 2ο

Ιαν.-Δεκ. 1981 (Έτος 10) - Τόμος 2ος (Νέα Σειρά)

Ιαν.-Δεκ. 1982 (Έτος 11) - Τόμος 2ος (Νέα Σειρά)

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1983 (Έτος 12) - Τόμος 2ος (Νέα Σειρά)

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1984 (Έτος 13) - Τόμος 3ος (Νέα Σειρά)

Ιανουάριος-Ιούνιος 1985 (Έτος 14) - Τόμος 4ος (Νέα Σειρά)

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1985 (Έτος 14) - Τόμος 4ος (Νέα Σειρά)

Ιανουάριος-Ιούνιος 1986 (Έτος 15) - Τόμος 5ος (Νέα Σειρά)

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1986 (Έτος 15) - Τόμος 5ος (Νέα Σειρά)

Ιανουάριος-Ιούνιος 1987 (Έτος 16) - Τόμος 6ος (Νέα Σειρά)

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1987 (Έτος 16) - Τόμος 6ος (Νέα Σειρά)

Ιανουάριος-Ιούνιος 1988 (Έτος 17) - Τόμος 7ος (Νέα Σειρά)

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1988 (Έτος 17) - Τόμος 7ος (Νέα Σειρά)

Ιανουάριος-Ιούνιος 1989 (Έτος 18) - Τόμος 8ος (Νέα Σειρά)

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1989 (Έτος 18) - Τόμος 8ος (Νέα Σειρά)

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1990 (Έτος 19) - Τόμος 9ος (Νέα Σειρά)

Ιανουάριος-Ιούνιος 1991 (Έτος 20) - Τόμος 10ος (Νέα Σειρά)

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1991 (Έτος 20) - Τόμος 10ος (Νέα Σειρά)

Ιανουάριος-Ιούνιος 1992 (Έτος 21) - Τόμος 11ος (Νέα Σειρά)

Ιούνιος-Δεκέμβριος 1992 (Έτος 22) - Τόμος 12ος (Νέα Σειρά)

Ιανουάριος-Ιούλιος 1993 (Έτος 23) - Τόμος 13ος (Νέα Σειρά)

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1993 (Έτος 22) - Τόμος 12ος (Νέα Σειρά)

Ιανουάριος-Ιούνιος 1994 (Έτος 23) - Τόμος 13ος

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1994 (Έτος 23) - Τόμος 13ος

Ιανουάριος-Ιούνιος 1995 (Έτος 24) - Τόμος 14ος

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1995 (Έτος 24) - Τόμος 14ος

Ιανουάριος-Ιούνιος 1996 (Έτος 25) - Τόμος 15ος

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1996 (Έτος 25) - Τόμος 15ος

Ιανουάριος-Ιούνιος 1997 (Έτος 26) - Τόμος 16ος

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1997 (Έτος 26) - Τόμος 16ος

Ιανουάριος-Ιούνιος 1998 (Έτος 27) - Τόμος 17ος

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1998 (Έτος 27) - Τόμος 17ος

Ιανουάριος-Ιούνιος 1999 (Έτος 28) - Τόμος 18ος

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1999 (Έτος 28) - Τόμος 18ος

Ιανουάριος-Ιούνιος 2000 (Έτος 29) - Τόμος 19ος

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2000 (Έτος 29) - Τόμος 19ος

Ιανουάριος-Ιούνιος 2001 (Έτος 30) - Τόμος 20ος

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2001 (Έτος 30) - Τόμος 20ος

Ιανουάριος 2002-Δεκέμβριος 2003 (Έτη 31-32), Τόμος 21ος-22ος

Ιανουάριος-Ιούνιος 2005 (Έτος 33), Τόμος 23ος

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2005 (Έτος 33) - Τόμος 23ος