Σταύρος Ζουμπουλάκης, πρόεδρος

Αντώνιος Δικαίος, γραμματέας

Μανόλης Παπουτσάκης, ταμίας

Γιάννης Σεργόπουλος, μέλος

Δημήτρης Πασσάκος, μέλος

Θοδωρής Δρίτσας, μέλος

Δημήτρης Καράμπελας, μέλος