Εδώ και δέκα χρόνια ο Άρτος Ζωής προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης της βιβλικής εβραϊκής και γλωσσών της χριστιανικής Μέσης Ανατολής (συριακή ή και κλασική αρμενική), σε δύο ή και περισσότερα επίπεδα, για αρχάριους και προχωρημένους. Ο Άρτος Ζωής είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα όπου διδάσκονται αυτές οι γλώσσες σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Σεμινάρια βιβλικής εβραϊκής και συριακής γλώσσας 2021-2022

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιούνται σεμινάρια βιβλικής εβραϊκής (4 ώρες την εβδομάδα) και συριακής γλώσσας (3 ώρες την εβδομάδα) σε επίπεδο αρχαρίων. Θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες, και θα ξεκινήσουν στα μέσα Οκτωβρίου. Οι ημέρες και ώρες των σεμιναρίων θα οριστικοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. 

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα θέλαμε να έχουμε τη στήριξή σας για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων που αφορούν τα σεμινάρια. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι θέσεις για παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι ούτως ή άλλως περιορισμένες και, λόγω της πανδημίας, ενδέχεται να περιοριστούν ακόμη περισσότερο. Ως εκ τούτου, εκτός των αποστάσεων και της μάσκας θα εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα που θα ισχύουν κάθε φορά για τους κλειστούς χώρους (πχ πιστοποιητικό εμβολιασμού).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την παρακάτω αίτηση μέχρι την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 το αργότερο.

 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μανόλης Παπουτσάκης, διευθυντής του Δελτίου Βιβλικών Μελετών

                       Γιώργος Ζαρακάς, δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ


ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 2021-2022