Εδώ και έντεκα χρόνια ο Άρτος Ζωής προσφέρει τη δυνατότητα εκμάθησης της βιβλικής εβραϊκής και γλωσσών της χριστιανικής Μέσης Ανατολής (συριακή ή και κλασική αρμενική), σε δύο ή και περισσότερα επίπεδα, για αρχάριους και προχωρημένους. Ο Άρτος Ζωής είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα όπου διδάσκονται αυτές οι γλώσσες σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Σεμινάρια συριακής γλώσσας 2022-2023

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιούνται σεμινάρια συριακής γλώσσας (3 ώρες την εβδομάδα) σε επίπεδο αρχαρίων. Θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 5-6.30 μμ, με πρώτο το μάθημα της Δευτέρας 31 Οκτωβρίου. 

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα θέλαμε να έχουμε τη στήριξή σας για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων που αφορούν τα σεμινάρια. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την παρακάτω αίτηση μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 το αργότερο.

 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γιώργος Ζαρακάς, δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ


ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 2022-2023