Λειτουργία

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Άρτος Ζωής» διαθέτει πλούσια συλλογή εξειδικευμένων βιβλίων και περιοδικών που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο των βιβλικών σπουδών, τα περισσότερα από τα οποία δεν υπάρχουν σε ελληνικές βιβλιοθήκες. Η συλλογή οργανώνεται σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και τη χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης λειτουργιών βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30-16:30. 

Αναζήτηση τίτλων: Μπορείτε να αναζητήσετε τους τίτλους που είναι διαθέσιμοι στη βιβλιοθήκη, επιλέγοντας στην αρχική σελίδα τον σύνδεσμο «Κατάλογος» και συμπληρώνοντας το πεδίο αναζήτησης (δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς εγγεγραμμένος στο σύστημα).